Vreemdelingenrechtelijke verweren in een strafzaak

Het strafrecht en het vreemdelingenrecht kennen vele raakvlakken. Indien een verdachte zonder Nederlands paspoort wordt veroordeeld voor een strafbaar feit of een strafbeschikking of transactie krijgt opgelegd, kan dit verblijfsrechtelijke gevolgen hebben zoals de afwijzing van de aanvraag tot naturalisatie, het intrekken van de verblijfsvergunning en nog verstrekkender, tevens een ongewenstverklaring c.q. een inreisverbod. Dient de strafrechter rekening te houden met eventuele verblijfsrechtelijke gevolgen en is daar dus een taak weggelegd voor de strafrechtadvocaat? In dit artikel wordt kort uiteengezet wat de mogelijkheden zijn van een advocaat in een strafzaak om eventuele verblijfsrechtelijke gevolgen voor de vreemdeling te voorkomen. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de eventuele verblijfsrechtelijke gevolgen van een veroordeling.

2013-06 Journaal Vreemdelingenrecht nr. 2 – Vreemdelingenrechtelijke verweren in een strafzaak – Mr. N. Verschaeren en mr. M.J.M. Peeters