Schrijnende zaken, emotie vervat in juridische termen

Wanneer krijgt een vreemdeling die op grond van de regels buiten de boot valt toch een verblijfsvergunning? Er is onduidelijkheid over de criteria die bepalen of een minister in een schrijnend geval van zijn discretionaire bevoegdheid gebruik maakt. Maar wie goed kijkt naar de politieke historie, de jurisprudentie en ‘geWobte’ minuten van eerdere beslissingen ziet een patroon dat houvast biedt.

download het volledige artikel (pdf): 2013-03-01, AA&MR 2013, 1 Schrijnende zaken, emotie vervat in juridische termen M.J.M. Peeters, ve13000410