Rechtsgebieden

Vreemdelingenrecht
Bij het vreemdelingenrecht (onderdeel van bestuursrecht) staat de relatie tussen overheid en burger centraal. Het gaat daarbij om alle regels die betrekking hebben op de toelating, het verblijf en de verwijdering van vreemdelingen.

Het vreemdelingenrecht bestaat uit twee peilers: het reguliere vreemdelingenrecht en het asielrecht. Bij asielrecht gaat het om een situatie waarbij iemand vanwege bijvoorbeeld veiligheidsredenen niet naar zijn of haar land kan terugkeren. Men spreekt van regulier vreemdelingenrecht als het gaat om vreemdelingenrecht dat geen betrekking heeft op asiel.

In praktijk gaat het om  bijstand bij het verkrijgen van een visum voor kort of lang verblijf (MVV), europees immigratierecht, intrekking verblijfsvergunning i.v.m. openbare orde aspecten, inreisverbod, vreemdelingenbewaring, mensenhandel, medische aspecten, family life, tewerkstellingsvergunningen, rijkswet op het Nederlanderschap.

Strafrecht
Strafrecht (onderdeel van publiek recht) is het recht waar een rechts- of natuurlijk persoon mee te maken krijgt bij verdenking een overtreding of misdrijf te hebben gepleegd.

Denk hierbij aan alle zaken waarbij u door het OM wordt gedagvaard, maar ook indien uzelf slachtoffer van een misdrijf bent geworden en als benadeelde partij wenst op te komen voor uw recht.

Sociaal- zekerheidsrecht , Sociale voorzieningen & Algemeen Bestuursrecht
Het gaat hier om een publiek stelsel dat er op is gericht om inkomen te garanderen voor natuurlijke personen. Indien de gemeente uw uitkering stopzet of intrekt, maar ook ingeval van problemen met instanties als het UWV, de SVB, de DUO, of bijvoorbeeld de Belastingdienst, kunt u dit aanvechten met behulp van een advocaat.