Medisch advies in reguliere zaken

Wanneer heeft een aanvraag om een verblijfsvergunning regulier op medische gronden, meer in het bijzonder in verband met een medische noodsituatie, kans van slagen? Aan welke voorwaarden moet een medisch advies voldoen? Wanneer kan feitelijke toegankelijkheid tot medische voorzieningen een rol spelen? Hoe ver gaat de vergewisplicht ten aanzien van de door het Bureau Medische Advisering (BMA) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gestelde reisvoorwaarden?

download het volledige artikel (pdf): ve10001566, 2010-09-24, Asiel&Migrantenrecht 2010, nr. 7 – Medisch advies in reguliere zaken – M.J.M. Peeters